Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu cộng với các nhà lãnh đạo toàn cầu Jeju Hàn Quốc tháng 4 năm 2019

April 8 to 9, 2019 Jeju, Korea

Note: Plus token exchange PsEx was one of the co host with TeamZ organize 5th blockchain Summit in Japan on April 6 & & 7, 2019. You can Google the news.